img_20160910_123014

Som väntat har regeringen förlängt ansökningstiden för investeringsstöd för installation av solceller.

Så nu gäller 31 december 2019 som sista dag för slutförande av stödberättigade projekt.

 

Vad även är intressant är att man nu kan få stöd för batteribackup till en solanläggning. Upp till 60% av totalkostnaden.

 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/regelandringar-beslutade-den-29-september-2016/

 

Och naturligtvis var den allvetande Bengt ute före oss: