Inlägg av admin

Investeringsstöd solceller, nya tider

Sen årsskiftet så gäller 30% investeringsstöd på totalkostnaden för solenergianläggningar. Det som började med 35% och sen gick ner till 20% är nu uppe i 30% procent av totalkostnaden för att investera i solceller. Stödet gäller privatpersoner, företag, statliga och kommunala verksamheter mm. För lantbrukare gäller fortfarande 40%. Kan även noteras att tiden för söka […]

Investeringsstöd fram till 31 December 2019!

Som väntat har regeringen förlängt ansökningstiden för investeringsstöd för installation av solceller. Så nu gäller 31 december 2019 som sista dag för slutförande av stödberättigade projekt.   Vad även är intressant är att man nu kan få stöd för batteribackup till en solanläggning. Upp till 60% av totalkostnaden.   http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/regelandringar-beslutade-den-29-september-2016/   Och naturligtvis var den allvetande […]

Tack och lov att regeringen har ändrat sig om skatten på solproducerad el för större anläggningar över 255 KW, nu finns det visserligen inte så många sådana anläggningar i Sverige. Men det har återigen visar det hur politiker oavsett färg är för fega för att verkligen göra skillnad, utan istället så fort det börjar bli allvar när […]

Att bli grön genom solceller

När du letar efter olika sätt att spara pengar kommer på din elräkning kommer oundvikligen att upptäcka att solpaneler är den bästa lösningen. Du kan producera el till det egna hemmet och sälja överskott över nätet och när anläggningen är återbetald du kan producera ”gratis” el i många år framåt. Ett sätt att spara mer […]

Några saker du bör veta om solenergi

Off-grid eller nätanslutet? Om fastigheten redan är anslutet till elnätet är mest lönsamt att även installera en nätansluten solcellsanläggning. En stor del av det du producerar kommer att du vara tvungen att sälja tillbaka över nätet, även om den totala produktion är nästan lika stor som din elkonsumtion. Detta på grund av att solcellsanläggningens produktion […]