Sen årsskiftet så gäller 30% investeringsstöd på totalkostnaden för solenergianläggningar. Det som började med 35% och sen gick ner till 20% är nu uppe i 30% procent av totalkostnaden för att investera i solceller. Stödet gäller privatpersoner, företag, statliga och kommunala verksamheter mm. För lantbrukare gäller fortfarande 40%. Kan även noteras att tiden för söka […]

Som väntat har regeringen förlängt ansökningstiden för investeringsstöd för installation av solceller. Så nu gäller 31 december 2019 som sista dag för slutförande av stödberättigade projekt.   Vad även är intressant är att man nu kan få stöd för batteribackup till en solanläggning. Upp till 60% av totalkostnaden.   http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/regelandringar-beslutade-den-29-september-2016/   Och naturligtvis var den allvetande […]