Sen årsskiftet så gäller 30% investeringsstöd på totalkostnaden för solenergianläggningar. Det som började med 35% och sen gick ner till 20% är nu uppe i 30% procent av totalkostnaden för att investera i solceller.

Stödet gäller privatpersoner, företag, statliga och kommunala verksamheter mm. För lantbrukare gäller fortfarande 40%.

Kan även noteras att tiden för söka för och färdigställa en anläggning har skjutits fram till den 31 12 2020.

Vi får nu hoppas på att det går fortare med handläggningen.

Länk till energimyndigheten:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/

img_20160910_123014

Som väntat har regeringen förlängt ansökningstiden för investeringsstöd för installation av solceller.

Så nu gäller 31 december 2019 som sista dag för slutförande av stödberättigade projekt.

 

Vad även är intressant är att man nu kan få stöd för batteribackup till en solanläggning. Upp till 60% av totalkostnaden.

 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/regelandringar-beslutade-den-29-september-2016/

 

Och naturligtvis var den allvetande Bengt ute före oss:

 

 

 

Tack och lov att regeringen har ändrat sig om skatten på solproducerad el för större anläggningar över 255 KW, nu finns det visserligen inte så många sådana anläggningar i Sverige. Men det har återigen visar det hur politiker oavsett färg är för fega för att verkligen göra skillnad, utan istället så fort det börjar bli allvar när det gäller att hitta lösningar på klimatfrågan så drar man öronen åt sig. Det är alltid bättre att vara miljövänlig på  det blekta pappret och skrapa lite på ytan.

Just i det här fallet handlade det om att man inbillade sig att man bröt mot heliga EU direktiv.

 

Sen vek man sig för kritikstormen. Det är lika roligt varje dag…