Sen årsskiftet så gäller 30% investeringsstöd på totalkostnaden för solenergianläggningar. Det som började med 35% och sen gick ner till 20% är nu uppe i 30% procent av totalkostnaden för att investera i solceller.

Stödet gäller privatpersoner, företag, statliga och kommunala verksamheter mm. För lantbrukare gäller fortfarande 40%.

Kan även noteras att tiden för söka för och färdigställa en anläggning har skjutits fram till den 31 12 2020.

Vi får nu hoppas på att det går fortare med handläggningen.

Länk till energimyndigheten:

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/