Solceller i Gävle
Växelriktare: 1st Fronius symo 10.0-3-m
Solpaneler: 42st Tamesol 255W
Driftsatt 2017

 

Vi satte upp 42 st solpaneler på en lada med
plåttak hos en kund i Gävle vårvintern 2017
alldeles innan solen började titta fram på riktigt.
Varje solpanel består av 60 st solceller av polykristallin som är den typ som har bäst ekonomi så länge man har hyfsat bra om plats.