Ansöka om stöd

Att söka stöd till solceller

Det finns några olika stöd som gör solceller lönsamma. Vi försöker reda ut djungeln.

Investeringsstöd:

Sedan 7:e juli 2020 så är det sökstopp på investeringsstödet. Detta gäller både företag och privatpersoner. De privatpersoner som inte fått sitt stöd beviljat i skrivande stund 09 02 2021 Kommer med allra största sannolikhet bli utan stöd. Från och med 01 01 2021 så kan man istället få göra skattereduktion för Grön-teknik på 15% av totalkostnaden. Vad gäller företagare är fortfarande oklart, enligt uppgift väntar fortfarande länsstyrelsen på ett översyn av medlen för att senare fördela dessa över länen.  Vi kommer försöka uppdatera informationen så fort som möjligt.

Företag inom jordbruk, trädgårdsodling och rennäring kunde ansöka om stöd för att investera i solpaneler (för i stort sätt all form av förnybar energiproduktion) och då få 40% stöd för totalkostnaden. Detta har nu också belagts med sökstopp.

El-certifikat

Elcertifikaten har tappat så pass mycket i värde att de inte är en faktor att räkna med

El-certifikat är en marknadsbaserat stödmetod för att göra det mer lönsamt för producenter av förnyelsebar energi.

Vilket betyder att producenter av bla solel och vinkraft får ett el-cert per MWh producerad el (vilka brukar ha ett värde på ca 2 kr per Mwh eller 0,2 öre per Kwh), detta kan man sen sälja till elhandelsbolag som har en kvot på hur många el-certifikat dom måste köpa för varje MWh dom säljer.

Det betyder att slutkunderna av el tillsammans betalar för hela systemet, men eftersom elhandelsbolagen bara behöver köpa in 0,144 elcertifikat för varje MWh dom säljer hamnar kostnaden för slutkunden på 2-4 öre per kWh.

Som solelsproducent kan du få elcertifikat för både den delen av produktionen som du konsumerar själv och den du säljer över nätet.

Nätbolaget är skyldigt enligt lag att sätta upp en el-mätare som mäter antal kWh du skickar ut på nätet, den information kan dom rapportera till energimyndigheten.

Den rapporteringen ligger sedan till grund för hur många elcertifikat du blir tilldelad inom Energimyndighetens.

Dock mäter bara nätbolagens mätare den elen som man säljer över nätet, så vi kan hjälpa er med en elmätare som rapporterar hela produktionen till energimyndigheten och hjälpa er med försäljning av el-certifikaten.

Mätaren kostar 3500kr ex moms och den installeras enklast i samband med installationen av växelriktaren.

Detta är i skrivande stund inte längre lönsamt förutom för riktigt stora anläggningar.

Med mätaren ingår en tjänst där försäljning och inrapportering sköts. Detta mot en avgift på 20% av intäkterna från elcertifikaten upp till 1000kr och därefter bara 10%.”

Skattereduktion för elen som säljs över nätet.

Kanske den viktigaste delen i att få solpaneler lönsamma är att kunna få skattereduktion för det man säljer tillbaka över nätet.

Även om anläggningen producerar mindre per år än din årliga elkonsumtion så kommer det att vara vissa soliga dagar (till och med soliga timmar) då din anläggning producerar mer än du använder.

Då säljer du dom kWh:arna till den leverantör du valt samarbeta med, det priset du kan förvänta dig brukar ligga runt 15-35 öre, alltså mycket mindre än  den besparing man gör på egenproducerad el som konsumeras, då den består av el, nätavgifter, elskatt och moms.

Som tur är kan man då få en skattereduktion på 60 öre per kWh som säljs. Förutsättningen är att anläggningen inte har en större elsäkring än 100 ampre (alltså ganska stor). Skattereduktionen har ett tak på 18000 kr per år. Att man skaffar en anläggning som har en årlig produktion som inte överstiger den årliga egna konsumtionen för mycket rekommenderas då man bara får skattereduktion för max lika många kWh timmar som man köper själv.

Dvs om du köper 15000 kWh per år själv och säljer 20000 kWh får du bara skattereduktion på 15000 kWh.

Din elleverantör rapporterar till skatteverket och du kommer att få dessa uppgifter förtryckta i din deklaration.

Rot-avdrag för solceller.

Som privatperson kan man ansöka om ROT-avdrag för installationskostnaden för en solcellsanläggning, dock kan man inte kombinera ROT-avdrag och det statliga investeringsstödet.

Man räknar med att max 30% av totalkostnaden får vara arbetskostnad när man ansöker. Och med dom nya reglerna då ROT-avdraget ligger på 30% så gör det alltså att man max kan få 9% av totalkostnaden i ROT-avdrag.

Det är alltså sämre än de 15% i skatteavdrag för Grön-teknik man kan göra