Projektering

Vi använder oss av branschstandardiserade simuleringsprogram så som PV*SOL och vi kan ge dig en klar bild av vad som kommer att göras och hur det kommer att se ut när allt är installerat och klart.

Tiden som behövs för att färdigställa projekteringen beror på omfattningen av projektet.

Det enklaste sättet för oss komma igång med projektering är att ni fyller i vårt förfrågningsunderlag eller ladda ner samma dokument som PDF och skicka in till info@halsingesolceller.se

Ni behöver inte fylla i all uppgifter men så mycket ni kan för en första kontakt. Det viktigaste är mått på byggnaden, typ av tak, eran adress och eran ungefärliga el-konsumtion.

Med detta kan vi ge er en offert.

Vi strävar efter att erbjuda högsta kvalitet på service och design på bostäder och ekonomibyggnader.

Vi besitter lång erfarnhet inom PV system design och kommer att bistå er i alla delar av projekteringen.

 

Inledande genomgång

 • Analys av energibehov och elförbrukning
 • Genomgång ritningar och bilder
 • Anslutningspunkt
 • Systemstorlek och placering

Beräkningar och offertframställande

 • Platsanalys (platsbesök om nödvändigt)
 • Skuggberäkningar
 • Snö och vindlast beräkningar
 • Produktionsberäkningar
 • Framtagande av offert med materiallista
 • Beräkning av återbetalningstid på investering

Planer och ritningar

 • Layout av solpaneler
 • Kopplingsschema
 • Infästningsdetaljer och monteringsritningar

Administration

 • Föranmälan till nätägare
 • Ansökan om bidrag
 • Elcertifikat

Återbetalningstid

Tillsammans med systemets layout och kommer vi ge er en finansiell analys baserad på på de simuleringar och beräkningar vi har gjort.

För detta behöver vi veta hur eran el-konsumtion ser ur och vi kan då räkna ut vilken ungefärlig avkastning ni får på eran investering.

Med detta får ni en materiellista och en offert på alla kostnader.

Sammanfattningsvis består vår procedur av två steg.

En första bedömning

Den första kontakten tas lämpligtvis per telefon och e-mejl. Vi kan därefter förutsättningslöst diskutera era energibehov. Och vi kommer be er om den info som behövs för dom första beräkningarna.

Fyll även gärna i vårat formulär för smidig hantering

Platsbesök

Även om det inte alltid är nödvändigt kan det vara att rekommendera att vi kikar förbi hos er för att säkerställa att system layouten kommer att matcha förväntningarna.

Detta är speciellt smart om ni befinner er i Hälsingland då vi jobbar från Bollnäs.

Om det inte är möjligt kan vi lösa allt på distans, vi kommer att behöva en del mått och bilder på byggnaden bara.

Frågor?

Kontakta oss på info@halsingesolceller.se eller ring Björn på 073-8090479