Lönsamhet solceller

/
Lönsamhet solceller

Vi erbjuder kompletta paket för installation av solel till humana priser.

I dom flesta fall så är det lönsamt att installera solpaneler. Om vi tar en anläggning på 13.1 kW installerat hos en privatperson som exempel.

Kostnad för materiel och installation är 173 000 ink moms. Det skulle ge ungefär 11500 kWh per år om installerat i söderläge med hyfsad vinkel.

Om man räknar att själva elpriset ligger på 36 öre, elskatten på 36 öre och nätavgifterna på 20 öre  plus att man får elcertifikat och ursprungsgarantier  på 12-20 öre per kWh så landar man på ca 108 öre per kWh timme insparat på det man själv konsumerar.

Vissa soliga dagar kommer du troligtvis att kunna sälja överskott tillbaka över nätet. Både företagare och privatpersoner kan få en skattereduktion på 60 öre per kWh som man säljer över nätet, dock max 18000 kr per år. Så med elpris plus skattereduktion, plus elcertifikat och ursprungsgarantier landar man på ca 103 öre ex moms per kWh.

Sen finns det finns fortfarande elbolag som köper elen till ett pris en bit över marknadsvärdet.

Några exempel: Enkla Elbolaget betalar 50 öre per kWh. Telge betalar ca 15 öre för ursprungsgarantier, vilka annars har ett värde på under ett öre. Sala-Heby Energi AB betalar 30 öre över spot pris om jag minns rätt, en av mina kunder i Stråjära använder Sala Heby, en annan Telge.

Mer om skattereduktionen här

Detta gör att du kan spara/dra in runt 14300  kr ink moms per år så allt är betalt ca 9 år, då räknat med att effekten på panelerna sjunker cirka 0,6 procent per år och växelriktaren kan behöva bytas. (För en mindre summa kan man även förlänga garantin på växelriktaren)

Detta försätter att man får investeringstödet på 30% för privatpersoner. För och lantbruksföretag ligger det på 40% eller 30% för övriga företag.

Lantbrukare får visserligen högre investeringsstöd men har redan ganska billig el, så i det här fallet så skulle återbetalningstiden bli 10-12,5 år beronde på hur stor elkonsumtion man har.

Installerar man en större anläggning så sjunker naturligtvis priset per kW, och således förkortas återbetalningstiden.

En anläggning på 31.6 kW på ett plåttak skulle kosta inklusive frakt, installation och montering ca 283 000 ex moms, då är återbetalningstiden  med stöd ca 6 år för en lantbrukare och ca 5.9 år för övriga företagare.

Det finns flera faktorer som spelar in dock, hur stor andel av elen som kan säljas, (vilket beror på förhållandet mellan storleken på anläggningen och konsumtionen, samt när konsumtionen sker) hur stor del av elen som konsumeras privat etc. Så det bästa är att man gör en iindividuell beräkning för varje fastighet.

Om man tar en mindre villaanläggning som exempel: En installation på 6,12 kW på ett tegeltak, skulle kosta 105375 ink installation och moms.

För självkonsumtionen spar man 142 öre ink moms medräknat att man får elcertifikat på ca 14 öre. Denna höga siffra då vissa elbolag tar ut en väldigt dyr överföringsavgift för småkonsumenter.

Säg att anläggningen producerar 5750kWh per år, 2124 kwh är självkonsumtion med en besparing på 142 öre per kWh ink moms (2124*1,42=3016) Och för det man säljer får man 133 öre inklusive skattereduktionen (3624*1,33=4821)

Alltså en årlig besparing/intäckt på 7837 kr, således blir återbetalningen runt 9.5 år förutsatt att man får investeringsstödet.

Därefter kommer anläggningen att fortsätta producera el ”gratis” i 10, 20 eller kanske 30 år till.

Så en solcellsanläggning är ofta en riktigt bra investering.

Är man händig och gör monteringen själv blir naturligtvis lönsamheten ännu bättre!

Och för företagare ger det en bra miljöprofil.

Våra lösningar

Förvandla taket på ditt hem till solenergiverk med solceller och spar tusenlappar varje år.

Våra lösningar

Genom att nyttja ditt tak kan ni minska era driftskostnader varje år med många tusenlappar samtidigt som man skapar en positiv miljöprofil åt sitt företag.

Våra lösningar

Genom historien har lantbrukare använt solen för att få spannmål, vall och andra grödor att växa. Ett ökande antal bönder vänder sig mot solen åter igen, den här gången för att få el till fläktar, utgödsling, mjölktankar mm.

Våra lösningar

De stora platta tak och parkeringsplatser som ofta finns på skolor och offentliga byggnader är perfekta kandidater för att bli solkraftverk.