Montera själv

Om du är händig kan du spara en hel del pengar genom att montera solpanelerna själv.
/
Montera själv

Montera solpaneler själv.

Att montera solpaneler är inte jättesvårt, det tar naturligtvis längre tid för en lekman första gången. Men för en händig person (personer, man bör helst vara två) går det vanligtvis ganska geschwint att montera monteringsystemet.

Sedan sommaren 2017 gäller nya regler vilket innebär att även likströmskablar måste dras av en behörig person eller en person inom en elfirmas kontrollprogram. Det gör det svårare att montera helt i egen regi. Hör av er till oss om ni har frågor angående detta.

 

Vi ser till att ni får både ritningar hur monteringssystemet ska monteras och hur kablarna som sitter på panelerna ska kopplas ihop.

Ladda ner fil

Hur man monterar solpaneler.

Det finns olika monteringssystem för olika typer av tak, för tegeltak så använder man krokar som fästs på bjälkarna under tegelpannorna, sen sätts tvärgående aluminium profiler i krokarna. Då kan panelerna fästas i dessa profiler.

Är taket brant brukar man montera profilerna längst ner först och sedan kan man stå på dessa när man installerar dom övre osv.

Man brukar också behöva behöva putsa bort lite på undersidan av tegelpannorna som ligger direkt över krokarna för att dom ska kunna läggas tillbaks.

Ladda ner fil

Montering på TRP plåttak.

TRP plåt erbjuder den snabbaste och billigaste monteringslösningen. Man skruvar fast små aluminium profiler på åsarna på själva plåten och fäster sen solpanelerna på dessa.

På så sätt går solpanelerna tvärs över taket .

Ladda ner fil

Kablar.

Varje panel har två kablar, en med en en + sida kontakt och en med minus. Man kopplar sen ihop solpanelerna i en eller flera serier, varje serie får då två ändar en med + och en med -. Därifrån drar man kablarna till växelriktaren.

Detta måste från och med sommaren 2017 en behörigelektriker eller en person ansluten till en elfirmas kontrollprogram utföra.  Tänk även på att installation, anslutning och driftsättning måste en behörig elektriker göra.

 

Ovan är ett diagram med tre strängar där där alla paneler är ihopkopplade enbart med solpanelernas egna kablar. Här behövs sedan sex kablar för att koppla ihop solpanelerna med växelriktaren.

Ett annat exempel där man varit tvungen att dra kablarna mellan serierna och växelriktaren under vissa av solpanelerna.

Ladda ner fil

Säkerhet

Jobbar man åt sig själv på sitt eget tak behöver man inte ha fallskydd enligt lag. Dock är det att rekommendera att ha någon form av fallskydd.

En byggnadsställning som när upp till nocken är ett utmärkt fallskydd, man kan även montera fallskydd som tvinnas fast under takkanten.

Med personligt fallskydd menas en sele, man brukar inte använda både kollektivt och personligt personskydd samtidigt.

Ladda ner fil

Montera med oss.

Om allt detta verkar krångligt men ni ända vill montera själva kan vi komma och hjälpa er igång, eller att vi jobbar tillsammans till allt är klart, allt är möjligt!

Ladda ner fil

Produkt

Hälsinge Solceller gör det enkelt att bli producent av sol-el. Vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar för att säkerställa att hela processen går smidigt och utan strul.

Produkt

Om du är händig kan du spara en hel del pengar genom att montera solpanelerna själv.