Investeringsstöd fram till 31 December 2019!

Som väntat har regeringen förlängt ansökningstiden för investeringsstöd för installation av solceller. Så nu gäller 31 december 2019 som sista dag för slutförande av stödberättigade projekt.
/
Investeringsstöd fram till 31 December 2019!

Vad även är intressant är att man nu kan få stöd för batteribackup till en solanläggning. Upp till 60% av totalkostnaden.

 

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/09/regelandringar-beslutade-den-29-september-2016/

 

Och naturligtvis var den allvetande Bengt ute före oss:

Ändring i förordning om investeringsstöd till solceller

Andra inlägg

November 22, 2022

Sen årsskiftet så gäller 30% investeringsstöd på totalkostnaden för solenergianläggningar. Det som började med 35% och sen gick ner till 20% är nu uppe i 30% procent av totalkostnaden för att investera i solceller.

November 22, 2022

Som väntat har regeringen förlängt ansökningstiden för investeringsstöd för installation av solceller. Så nu gäller 31 december 2019 som sista dag för slutförande av stödberättigade projekt.

November 22, 2022

Tack och lov att regeringen har ändrat sig om skatten på solproducerad el för större anläggningar över 255 KW, nu finns det visserligen inte så många sådana anläggningar i Sverige. Men det har återigen visar det hur politiker oavsett färg är för fega för att verkligen göra skillnad, utan istället så fort det börjar bli allvar när det gäller att hitta lösningar på klimatfrågan så drar man öronen åt sig. Det är alltid bättre att vara miljövänlig på  det blekta pappret och skrapa lite på ytan. Just i det här fallet handlade det om att man inbillade sig att man bröt mot heliga EU direktiv. Sen vek man sig för kritikstormen. Det är lika roligt varje dag…

November 22, 2022

När du letar efter olika sätt att spara pengar kommer på din elräkning kommer oundvikligen att upptäcka att solpaneler är den bästa lösningen. Du kan producera el till det egna hemmet och sälja överskott över nätet och när anläggningen är återbetald du kan producera ”gratis” el i många år framåt.

November 22, 2022

Off-grid eller nätanslutet? Om fastigheten redan är anslutet till elnätet är mest lönsamt att även installera en nätansluten solcellsanläggning. En stor del av det du producerar kommer att du vara tvungen att sälja tillbaka över nätet, även om den totala produktion är nästan lika stor som din elkonsumtion. Detta på grund av att solcellsanläggningens produktion är väderberoende och det inte hänger samman precis med din elkonsumtion. Men det gör inget, eftersom man får en skattereduktion (förtrycks i deklarationen) på 60 öre per kwh. Så med rådande regelverk så är det inte lönsamt att spara överskottet i en batteribackup. Om man däremot har en sommarstuga eller dylikt som inte är ansluten till nätet kan det vara betydligt billigare att installera en solcellsanläggning med batterier. Tekniken med batterier går hela tiden framåt och billigare och kraftigare.

Svep åt höger för att se fler